Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Licencje klubowe, zawodnicze, sędziowskie i egzaminatorów !!!

 PZ Tkd informuje, że zgodnie z Ustawą z dn. 29.07.2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1298) i zaleceniami Ministerstwa Sportu uchwałą Zarządu PZ Tkd nr 70 z dn. 15.12.2005 r. wprowadzony zostaje system licencji dla zawodników, trenerów, egzaminatorów i sędziów. Regulamin uzyskiwania i przedłużania licencji podany jest poniżej.
Uwaga:
• w związku z wprowadzeniem licencji stawka za licencję klubową (członkowska) na rok 2006 zostaje obniżona do 250 zł i winna zostać uregulowana również do dn. 31.01.2006 r (uchwała 71);
• w roku 2006 wszystkie wnioski o wystawienie nowej, lub przedłużenie dotychczasowej licencji winny być złożone do dn. 31.01. 2006 r.

Szczegóły patrz załącznik: licencje_pztkd.doc.

Marcin Kiciński


źródło: Marcin Kiciński, 2006.01.03 10:45
publikacja: Waldemar Grabowski, 2006-01-03 23:28:59

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski