Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (PZTO) ogłasza konkurs na stanowisko

KOORDYNATORA SPORTOWEGO
Założenia konkursowe:

 1. Wymagania konieczne:
  • Wykształcenie wyższe.
  • Co najmniej stopień trenera II klasy o specjalności w zakresie sportu walki.
  • Staż pracy w charakterze trenera nie krótszy niż 3 lata.
  • Znajomość obsługi komputera w systemie Windows, pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) oraz programów do obsługi poczty elektronicznej (Outlook).
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
  • Oświadczenie o niekaralności.
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na pracę na w/w stanowisku.

   Przy ocenie kandydatów komisja konkursowa powołana przez Zarząd PZTO będzie brała pod uwagę w szczególności:
   • kwalifikacje,
   • znajomość języka.
   • potwierdzony przebieg pracy trenerskiej z wyszczególnionymi osiągnięciami zawodowymi.
 2. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Wszystkich zainteresowanych trenerów prosimy o składanie swoich aplikacji (CV + list motywacyjny) oraz pozostałej dokumentacji do biura PZTO w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2009.
  • Wszystkie niezbędne dokumenty muszą być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem na odwrocie: „Konkurs na stanowisko dyrektora sportowego PZTO”.
 3. Procedura i przebieg konkursu
  • Zarząd PZTO przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.
  • Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PZTO może wnioskować do Zarządu
   o unieważnienie konkursu bez podania przyczyn.
  • Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd PZTO.

Biuro PZTO


źródło: Jacek Skubis, 2009-04-16 6:06
publikacja: Waldemar Grabowski, 2009-04-16 14:08:32

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski