Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (PZTO) ogłasza konkurs na stanowisko

SEKRETARZA GENERALNEGO
Założenia konkursowe:

 1. Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe.
  • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym co najmniej 2 lata.
  • Staż pracy nie krótszy niż 5 lat.
  • Przedłożenie projektu organizacji pracy biura PZTO.
  • Znajomość obsługi komputera w systemie Windows, pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) oraz programów do obsługi poczty elektronicznej (Outlook).
  • Znajomość języka angielskiego (udokumentowana).
  • Oświadczenie o niekaralności.
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na pracę na w/w stanowisku.

   Przy ocenie kandydatów komisja konkursowa powołana przez Zarząd PZTO będzie brała pod uwagę w szczególności:
   • kwalifikacje,
   • znajomość języka,
   • osiągnięcia w dotychczasowej pracy na stanowisku kierowniczym,
   • Koncepcję organizacji pracy biura Związku.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie swoich aplikacji (CV + list motywacyjny) oraz proponowanej koncepcji do biura PZTO w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2009.
  • Wszystkie niezbędne dokumenty muszą być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem na odwrocie: „Konkurs na stanowisko sekretarza generalnego PZTO”.
 2. Procedura i przebieg konkursu:
  • Zarząd PZTO przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.
  • Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PZTO może wnioskować do Zarządu o unieważnienie konkursu bez podania przyczyn.
  • Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd PZTO.

Biuro PZTO


źródło: Jacek Skubis, 2009-04-16 6:06
publikacja: Waldemar Grabowski, 2009-04-16 13:57:11

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski