Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Aktualizacja regulaminu nadawania stopni Taekwondo

   Biuro PZTO informuje, że uchwałą Zarządu z dnia 15.03.2009 zmieniony został artykuł nr. 37 regulaminu nadawania stopni i otrzymuje brzmienie:
„Pierwszy egzamin na stopień uczniowski nie może zostać przeprowadzony wcześniej niż 3 miesiące od daty rozpoczęcia treningów w klubie. Egzaminowany na stopnie uczniowskie (kup) ma prawo przystępować do egzaminu nie częściej niż co 3 miesiące. W uzasadnionych przypadkach (wysoki poziom uzdolnień, intensywny i częsty trening itp.) istnieje możliwość zdawania jednorazowego egzaminu na 2 stopnie. Powyższa zasada nie jest możliwa w przypadku łączonego egzaminu na stopień 9 i 8 kup. Opłata każdorazowo uiszczana jest za oba stopnie”.

Biuro PZTO


źródło: Jacek Skubis, 2009-03-16 22:52
publikacja: Waldemar Grabowski, 2009-03-18 00:13:55

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski