Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Konkurs na stanowiska trenerskie w Polskim Związku Taekwondo Olimpijskiego

PZ Taekwondo Olimpijskiego na mocy uchwały Zarządu nr 6 z dnia 14.08.2008 ogłasza konkurs na stanowiska trenerskie:

 • trenera kadry narodowej – olimpijskiej kobiet;

 • trenera kadry narodowej – olimpijskiej mężczyzn;

 • asystentów trenera kadry żeńskiej i męskiej;

 • trenera koordynatora szkolenia grup juniorsko – młodzieżowych (miejsce pracy – siedziba PZTO w Warszawie).

Cele:

 • Selekcja i powołanie reprezentacji kobiet i mężczyzn PZTO.

 • Przygotowanie obydwóch reprezentacji  do rywalizacji międzynarodowej.

 • Przygotowanie reprezentacji do kwalifikacji i udanego startu w Igrzyskach Londyn 2012.

 • Prawidłowe przygotowanie grup młodzieżowych.

Warunki:

 • Zatrudnienie zgodnie z przepisami i stawkami Ministerstwa Sportu (forma i inne warunki zatrudnienia do uzgodnienia).

 • Systemem premiowania za wyniki sportowe zgodnie z przepisami.

 • Wyposażenie w sprzęt sportowy wg norm PZTO.

 • Możliwość podwyższania kwalifikacji

Wymagania:

 • Uprawnienia trenerskie minimum II klasy.

 • Znajomość obsługi komputera i programów: MS Office (Word, Excel, PowerPoint) i Windows, programy pocztowe.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.

Kandydaci proszeni są o przesłanie dokumentów do dnia 15 września 2008 r.  do godz. 10,00
do biura PZTO z dopiskiem na kopercie „konkurs trenerski”

Zgłoszenie winno zawierać:

 • CV kandydata.

 • Wniosek z uzasadnieniem w którym należy określić:

  • przebieg dotychczasowej pracy trenerskiej,

  • dotychczasowe sukcesy trenerskie,

  • kserokopię dyplomu uprawnień trenera taekwondo,

  • ramową propozycję organizacji szkolenia wybranej grupy do roku 2012 /dotyczy kandydatów na trenerów kadr olimpijskich/.

Uwaga:
Po wstępnym rozpatrzeniu zgłoszeń na zgodność z powyższymi wymaganiami kandydaci zostaną zaproszeni na szczegółowe rozmowy w celu uzgodnienia szczegółów.
Zarząd Zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Zarząd
PZ Taekwondo Olimpijskiego
 


źródło: Jacek Skubis 2008-08-17 22:43
publikacja: Waldemar Grabowski, 2008-08-18 00:14:02

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski