Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Część specjalistyczna kursu instruktorów taekwondo

   Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego przedstawia kandydatom do wyboru dwa terminy w których przeprowadzona będzie części specjalistyczna kursu instruktorskiego:

Łomża, dnia 22-29 czerwiec 2008 rok /I grupa/

Łomża, dnia 23- 30 sierpień 2008 rok /II grupa/

 

   Wszyscy chętni podzieleni będą na dwie piętnasto osobowe grupy, które ukończą kurs w jednym z w/w terminów. Chęć udziału w jednym z powyższych terminów uczestnicy zgłaszają do Dziekanatu Uczelni /o przydziale do konkretnej grupy decydować będzie kolejność zgłoszeń/. Rezerwacja miejsc noclegowych do ustalenia z organizatorem.

Zgłoszenia telefonicznego należy dokonać do:

P. Jerzy F. Miller 0 604 060 596 (Instytut Wychowania Fizycznego) lub do
P. Marta Galanek 086 215 59 53 - Dziekanat Uczelni.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE, KRYTERIA, FORMY KURSU INSTRUKTORSKIEGO TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO

 1. Cele i zadania przedmiotu:

  1. przygotowanie kadry instruktorskiej dla potrzeb szkolenia i klubów sportowych zrzeszonych w Polskim Związku Taekwondo Olimpijskiego

  2. zapoznanie uczestników kursu z problematyką treningu tradycyjnego
   i sportowego taekwondo, ze szczególnym uwzględnieniem olimpijskiej konkurencji sportowej

  3. opanowanie przez słuchaczy kursu podstawowych umiejętności praktycznych
   w zakresie techniki i metodyki nauczania taekwondo, metodyki treningu i organizacji zawodów.

 2. Kryteria naboru kandydatów na kurs:

  1. ukończenie kursu instruktorskiego – części ogólnej, udokumentowane zaświadczeniem;

  2. posiadanie wykształcenia co najmniej średniego, udokumentowane świadectwem szkolnym;

  3. posiadanie stopnia szkoleniowego minimum 2 kup;

  4. wiek minimum 18 lat;

  5. stan zdrowia, umożliwiający wykonywanie zawodu instruktora, udokumentowany świadectwem lekarskim.

 3. Liczba godzin programowych:

  1. wykłady – 2

  2. zajęcia praktyczno-metodycznych – 78

 4. Forma realizacji:
  Zajęcia będą realizowane w systemie 1 zjazdu 8 dniowego (dwa termin kursu do wyboru) przez Instytut Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży na zlecenie Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego, na obiektach Uczelni ul. Poznańska 141 B i SP 10 ul. Niemcewicza 17.


źródło: Jacek Skubis, 2008-05-17 7:50
publikacja: Waldemar Grabowski, 2008-05-18 04:07:35

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski