Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Konkurs na trenerów kadr młodzieżowych Polskiego Związku Taekwondo

PZTkd na mocy uchwały Zarządu z dnia 5.01.2007 ogłasza konkurs na stanowiska trenerów:
• kadry męskiej młodzieży i juniorów,
• kadry żeńskiej młodzieży i juniorek.

Cele:

 1. Przygotowanie reprezentacji młodzieżowej do sukcesów sportowych w rywalizacji międzynarodowej i sukcesów w reprezentacji seniorów.

 2. Perspektywiczne przygotowanie reprezentacji juniorskiej do dalszej kariery sportowej oraz pozytywnego startu w Mistrzostwach Europy 2007.

Warunki:

 1. W 2007r. przewidywane jest prowadzenie szkolenia centralnego w wymiarze około 150 dni /zgrupowania, zawody krajowe i międzynarodowe/.

 2. Trener zatrudniony będzie akcyjnie na umowę zlecenie zgodnie z przepisami i stawkami Ministerstwa Sportu.

 3. Trenerowi przysługiwać będzie wyposażenie sprzętowe wg norm PZTkd.

 4. Trener objęty będzie systemem premiowania za wyniki sportowe zgodnie z przepisami.

Wymagania:

 1. Kandydat winien posiadać uprawnienia trenerskie minimum I I klasy.

 2. Winien posiadać znajomość obsługi komputera i programów office.

Kandydaci proszeni są o przesłanie do dnia 17 stycznia 2007r. /decyduje data stempla pocztowego/ do biura PZTkd zgłoszenia z dopiskiem na kopercie „konkurs trenerski”.

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. CV kandydata.

 2. Wniosek z uzasadnieniem w którym należy określić:
  a/ grupę którą chciałby prowadzić kandydat
  b/ przebieg dotychczasowej pracy trenerskiej
  c/ dotychczasowe sukcesy trenerskie.

 3. Kserokopię dyplomu uprawnień trenera taekwondo.

 4. Propozycje ścisłego powiązania szkolenia centralnego ze szkoleniem wojewódzkim i szkoleniem klubowym.

Uwaga:
Po wstępnym rozpatrzeniu zgłoszeń w dniu 19.01.2007 na zgodność z powyższymi wymaganiami kandydaci zostaną zaproszeni na szczegółowe rozmowy do Polskiego Związku.


źródło: Skubis Jacek, 2007.0.08 23:31
publikacja: Waldemar Grabowski, 2007-01-09 11:01:00

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski