Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Egzamin na stopnie mistrzowskie 1-3 dan/poom

  Niniejszym informuję, że 17.12.2006 r. w Warszawie (Torwar, ul. Łazienkowska 6A) odbędzie się egzamin na stopnie mistrzowskie w Taekwondo.

Program:
13.00 seminarium szkoleniowe
15.00 początek egzaminu
W egzaminie wziąć mogą osoby z klubów będących członkiem zwyczajnym Związku posiadający zarejestrowany stopień w PZTkd WTF oraz osoby chcące zarejestrować stopień mistrzowski zgodnie z obowiązującym Regulaminem nadawania stopni uczniowskich i mistrzowskich Taekwondo Polskiego Związku Taekwondo (PZTkd)
Osoby przystępujące do egzaminu winny:

 • posiadać własny sprzęt ochronny do Taekwondo oraz deski o wymiarach 30x30x1,5 cm – 1 dan/poom – 3 szt; 2 dan/poom – 7 szt.; 3 dan/poom – 12 szt.;

 • wpłacić wyłącznie na konto Związku (86 1160 2202 0000 0000 27643189) kwotę:
  - 1 dan/poom – 196 zł
  - 2 dan/poom – 252 zł
  - 3 dan/poom – 336 zł
  Kserokopię wpłaty każda osoba winna dostarczyć w dniu egzaminu.

 • Dostarczyć przed egzaminem 2 zdjęcia (jedno o wymiarach 3x2, a drugie o wymiarach 2x1,5).
  Wszelkie informacje nt. egzaminu można uzyskać u Marcina Kicińskiego: kicinski@taekwondo.home.pl

Pozostałe informacje
Osoby zainteresowane zamianą stopnia poom na dan informuję, że koszt zmiany wynosi 30 zł. Płatność winna być dokonana na konto Związku. Kopię certyfikatu stopnia poom-dan wraz z kopią wpłaty należy dostarczyć na adres: kicinski@taekwondo.home.pl

W emailu proszę podać dokładne dane adresowe osoby, datę urodzenia, klub.
Szczegółowe wymogi egzaminacyjne zostaną podane na stronie w najbliższym czasie.

Marcin Kiciński
V-ce Prezes PZTkd WTF
 


źródło: Marcin Kiciński, 2006-11-30 12:50
publikacja: Waldemar Grabowski, 2006-12-02 05:36:27

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski