Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Egzamin związkowy na stopnie 1 dan i 1 poom

   Zgodnie z komunikatem z 6 lipca b.r. Polski Związek Taekwondo WTF organizuje w ostatnią sobotę sierpnia, lub na początku września egzamin mistrzowski na stopień 1 dan (1 poom). Egzamin odbędzie się przed polską komisją egzaminacyjną zatwierdzoną przez Kukkiwon. Osoby chętne do wzięcia udziału w egzaminie winny:

 1. Przesłać na adres kicinski@taekwondo.home.pl zgłoszenie zawierające:
     - imię i nazwisko,
     - datę i miejsce urodzenia,
     - klub sportowy,
     - nr certyfikatu na stopień 1 kup zarejestrowany w Polskim Związku Taekwondo WTF.

 2. W terminie do tygodnia przed egzaminem osoby winny wpłacić na konto Związku
  86 1160 2202 0000 0000 27643189 kwotę 282 zł (60 zł część organizacyjna i 222 zł część związkowa).

 3. Dostarczyć najpóźniej przed rozpoczęciem egzaminu 2 fotografie (jedna o rozmiarze 3x2 cm i 1,5x1 cm).
  Dokładny termin, godzina i miejsce oraz szczegółowe wymagania techniczne zostaną podane na stronie internetowej Związku w najbliższym czasie.

UWAGA:
Polski Związek prosi o zgłoszenie się na w/w adres wszystkich chętnych do zdawania egzaminu na wyższe stopnie mistrzowskie (2 dan/poom i wyższe). W zależności od ilości zgłoszeń Związek ustali termin, wymagania i podejmie starania o przeprowadzenie egzaminu.

Marcin Kiciński

  


źródło: Marcin Kiciński, 2006.07.12 09:21
publikacja: Waldemar Grabowski, 2006-07-14 10:23:49

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski