Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Olsztyn, 15.06.2006 r.

Szanowni Państwo,

działając w imieniu dalszego rozwoju Taekwondo WTF w Polsce i dbając o jego odpowiedni poziom, Komisja Sędziowska PZT WTF uruchamia specjalny adres mailowy, pod którym mogą Państwo kierować wszelkie wnioski dotyczące wszelkich spraw związanych z sędziowaniem, a leżących w gestii komisji sędziowskiej. Chodzi nam głównie o uwagi, spostrzeżenia, ale i skargi dotyczące pracy sędziów na zawodach i działania komisji sędziowskiej PZT WTF.

Adres mail: komisja.sedziowska@taekwondo.home.pl

Prosimy w każdym wniosku o możliwie jak najdokładniejsze i bardzo szczegółowe przedstawienie przedmiotu sprawy. Ponadto wszelkie wnioski muszą być podpisane przez ich nadawców, gdyż wniosków anonimowych nie będziemy poddawać analizie.

W przypadku skarg na poszczególnych sędziów związanych z prowadzeniem konkretnej walki informujemy, iż najwłaściwszym i najlepszym sposobem przedstawienia skargi po zakończeniu zawodów jest przesłanie zapisanego na przenośnym nośniku przebiegu walki na adres PZT WTF, gdyż tylko w ten sposób istnieje możliwość weryfikacji zasadności podejmowanych przez skład sędziowski decyzji i ewentualne wyciągnięcie wobec nich odpowiednich konsekwencji.

Adres PZT WTF:
00 – 707 Warszawa
ul . Ku Wiśle 7
Tel. 0 22 840 45 57
Fax. 0 22 840 49 17

Licząc na udaną współpracę, pozostaję z poważaniem,

Sekretarz Komisji
Błażej WOJNICZ


źródło: Marcin Kiciński, 2006.06.22 13:26
publikacja: Waldemar Grabowski, 2006-06-23 01:25:20

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski