Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego
Polish Taekwondo Federation

Siedziba

Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®

00 – 707 Warszawa
ul. Ku Wiśle 7
Tel. 0 22 840 45 57
Fax. 0 22 891 13 25
e-mail: biuro@pztaekwondo.pl

 

KONTO:
86 1160 2202 0000 0000 27643189

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski