Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Część specjalistyczna kursu instruktorskiego.

Polski Związek Taekwondo WTF informuje, że zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, w IV kwartale 2005 roku zamierza uruchomić część specjalistyczną kursu instruktorskiego.

Prawo udziału w części specjalistycznej kursu mają osoby z:

  • ukończoną częścią ogólną kursu instruktorskiego,

  • tytułem instruktora w innej dyscyplinie sportu,

  • tytułem trenera w innej dyscyplinie sportu,

  • tytułem magistra wychowania fizycznego po AWF.

 

Ponadto uczestnicy muszą posiadać:

  • stopień - minimum 1 kup, zarejestrowany w Polskim Związku Taekwondo WTF; w przypadku stopni dan/poom zarejestrowany w Kukkiwon i Polskim Związku Taekwondo WTF (kserokopia),

  • wykształcenie minimum średnie (kserokopia świadectwa szkoły średniej lub dyplomu uczelni, poświadczona za zgodność z oryginałem),

  • zaświadczenie lekarskie (na załączonej ankiecie).

    Wszystkie dokumenty proszę przesłać na adres Związku w terminie do 31 października b.r.

Plik do ściągnięcia: Ankieta Kandydata

Marcin Kiciński


źródło: Marcin Kiciński 2005-09-24 14:50
publikacja: Waldemar Grabowski, 2005-09-25 14:20:23

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski