Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Składki członkowskie

   Niniejszym informuję, że Zarząd w dniu 10 września b.r., po weryfikacji stanu opłacenia składek członkowskich przez kluby na przestrzeni lat 2003 – 2005 podjął decyzję o zawieszeniu klubów ze względu na zaległości w opłatach składki członkowskiej.

  Wykaz tych klubów znajduje się w pliku  uchwaly_52_53.doc

Ponownie informujemy, że zawieszenie w prawach członka zwyczajnego skutkuje:

  1. wykluczenia klubu z rywalizacji sportowej na poziomie Związku i okręgu,

  2. niemożliwością przeprowadzania egzaminów na stopnie taekwondo WTF,

  3. nie powoływaniem zawodnika klubu do kadr,

  4. zawodnicy tych klubów nie mogą przystępować do egzaminów na stopnie taekwondo.

Przywrócenie praw członka zwyczajnego nastąpi  po uregulowaniu zaległych składek.

W przypadku części klubów nie uzupełnienie zaległych składek do dnia 10 października b.r. skutkować będzie, zgodnie z paragrafem 21 ust. 1 pkt. d Statutu PZTkd WTF automatycznym wygaśnięciem członkowstwa i tym samym skreśleniem z listy członków zwyczajnych Polskiego Związku Taekwondo WTF (uchwała 52).

Marcin Kiciński


źródło: Marcin Kiciński 2005-09-13 02:46
publikacja: Waldemar Grabowski, 2005-09-15 00:23:41

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski