Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Członkowie Zwyczajni
Polskiego Związku Taekwondo – WTF

 Warszawa 26.06.05 r.

Ldz. 4 / W / 2005

    Realizując uchwałę Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego z dn. 15.01.05 w dn. 25.06.05 Zarząd Związku zwołał w Warszawie Zjazd Nadzwyczajny poświęcony zmianom statutowym. W zebraniu uczestniczyło 27 delegatów Członków Zwyczajnych. Po dyskusji i naniesieniu poprawek zebrani jednomyślnie przegłosowali uchwałę Zjazdu i statut w nowym brzmieniu. Ostateczna wersja statutu w załączeniu.

   Po zakończeniu zjazdu odbyło się zebranie Zarządu, na którym między innymi przedyskutowano sprawy frekwencji i reprezentacji na Zjeździe naszego środowiska. Zarząd dziękuje wszystkim delegatom, którzy wzięli udział w tym spotkaniu wykazując tym samym dużą troskę o przyszłość naszej dyscypliny.
Zarząd stanął jednak na stanowisku, że tak ważna decyzja jak zmiana statutu winna być podjęta przy zdecydowanie liczniejszej reprezentacji naszego środowiska. W tej sytuacji wyznaczony zostanie kolejny termin Zjazdu statutowego, na który już dziś zapraszamy Wszystkich naprawdę zainteresowanych przyszłością naszej dyscypliny.

propozycje zmian zatwierdzonych przez WNZD z 25.06
Plik do ściągnięcia:
STATUT (25.06.2005)

Prezes
Polskiego Związku Taekwondo – WTF
Jacek Skubis


źródło: Marcin Kiciński, 2005-07-01 11:30
publikacja: Waldemar Grabowski, 2005-07-02 12:11:43

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski