Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Sprawozdanie z kongresu sportowego Światowej Federacji Taekwondo
Korea Seoul 14.11.2008 r.

   W Kongresie udział wzięło 54 osoby z 32 krajów. Polskę reprezentowali: Prezes – dyr. sportowy J. Skubis, oraz trener KN D. Nowicki.
   Kongres otworzył Prezydent WTF i przedstawił nowych przewodniczących Komisji Technicznej i Edukacyjnej oraz poinformował o konieczności wyboru przewodniczącego Komisji Sędziowskiej. Wyraził nadzieję że zorganizowane po raz pierwszy tego typu spotkanie pomoże w opracowaniu nowocześniejszych przepisów i dalszym rozwoju Taekwondo jako dyscypliny olimpijskiej.
   W kolejności głos zabrał Sekretarz Generalny WTF, który ponownie podkreślił fakt zorganizowania po raz pierwszy spotkania na temat przepisów i regulaminów. Uzasadniał potrzebę wprowadzenia zmian. Poinformował o zamiarze organizacji specjalnych zawodów pod patronatem Prezydenta WTF i przetestowaniu zaproponowanych zmian.
   W kolejnym wystąpieniu przedstawiono stan i kwestie związane z budową Parku Taekwondo oraz Akademii Taekwondo. Przedstawiono koszty dotychczasowe i dalsze zamierzenia.
   Po wystąpieniu powyższym rozpoczęła się luźna dyskusja nad złożonymi wcześniej do WTF propozycjami poszczególnych krajów /w załączeniu/. Spośród wniosków zgłoszonych przez PZTO największy echem odbiła się propozycja zmiany dotychczasowych kategorii wagowych. Propozycja zyskała szerokie poparcie zgromadzonych, członków Komisji Technicznej i przedstawicieli Dyrektoriatu. Zostanie przedstawiona do zatwierdzenia Zarządowi WTF w grudniu w Turcji.
   Kolejnymi omawianymi wnioskami były wnioski Federacji Iranu. Ponieważ dotyczyły zmian szczegółowych w przepisach, przedstawiono przed ich akceptacją wnioski i uwagi Koreańskiej Akademii Taekwondo na temat zastosowania elektronicznego hogo. Omówione zostały problemy związane z sędziowaniem walk, w których wykorzystywany jest sprzęt elektroniczny - między innymi ataki na głowę. Wyrażono wątpliwość co do możliwości wprowadzeniu tego typu sprzętu na MŚ w Kopenhadze w 2009 r.
Po przerwie obiadowej przystąpiono do dalszej szczegółowej dyskusji wg przygotowanych już przez Komisję Techniczną konkretnych propozycji /w załączeniu/.
Najważniejsze ustalenia to:

 1. ponownie jednomyślnie przyjęto polską propozycję zmiany kategorii wagowych, postanowiono również zlikwidować angielskie nazewnictwo kategorii.
 2. postanowiono rekomendować Zarządowi następujące zmiany w punktacji walki i przepisów:
  • 3 pkt za każdy skuteczny atak głowy
  • Znieść dodatkowy pkt w przypadku liczenia przez sędziego,
  • 2 pkt za technikę obrotową
  • 1 pkt za pozostałe skuteczne ataki.
  • Wprowadzić pole walki o wymiarach 8 x 8 m z czerwonym pasem ochronnym 1 m.
  • Każde wyjście na czerwony pas jest powodem ukarania kyongo.
  • Pasywność w okresie 10 sek jest powodem kary kyongo
  • Zlikwidować 12 i 7 punktowe zwycięstwo.
  • Wprowadzić dwukrotną możliwość analizy wideo w walce na życzenie zawodnika pod groźbą kary kyongo w przypadku nie uznania protestu.
  • Zlikwidować złoty pkt i zastąpić go pełną czwartą rundą.
  • Wprowadzić repesaże do wszystkich zawodów mistrzowskich.
 3. Dyskutowano kwestie poprawiania ochraniaczy przez zawodników w czasie walki i problemy z wykorzystaniem tego sprzętu w sędziowaniu tradycyjnym i z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.
     Przeprowadzone zostały również nieobowiązujące rozmowy z przedstawicielami Komisji Technicznej na temat innych polskich wniosków. Otrzymano zapewnienie że zostaną one poddane pod dyskusję Zarządu WTF.

Prezes PZTO
Jacek Skubis


źródło: Jacek Skubis, 2008-12-03 23:06
publikacja: Waldemar Grabowski, 2008-12-04 00:40:47

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski