Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Uchwały Zarządu cd.

Uchwały Zarządu PZTO z dn. 4-5.10.2008 r. /cd./.

 1. Informujemy, że decyzją Zarządu zmieniona została kwota bazowa stosowana do przeliczeń w PZTO. Wysokość kwoty bazowej ustalona została na 160,- zł.
 2. Biuro PZTO informuje, że uchwałą Zarządu Związku z dnia 5.10.2008 roku zmienione została wysokość kar za nieprzestrzeganie regulaminu sportowego w zawodach.

VII

Kary

 Baza

 Przelicz.

Opłata 

 

Uwagi 

1

Spóźnione zgłoszenie zawodnika do zawodów

160,00

0,20

30,00

 

 

2

Zgłoszenie niepełne lub nieprawidłowe dane

160,00

0,20

30,00

 

 

3

Nie zgłoszenie na wagę zawodnika zgłoszonego do startu

160,00

0,20

30,00

 

usprawiedliwia tylko zwolnienie lekarskie

4

Spóźnienie zawodnika na wagę

160,00

0,20

30,00

 

 

5

Zmiana kategorii wagowej na inną niż w oficjalnym zgłoszeniu

160,00

0,30

50,00

 

 

6

Nie zgłoszenie się do walki bez wycofującej decyzji lekarza

160,00

0,50

80,00

 

 

7

Sekundant bez stroju sportowego

160,00

0,50

80,00

 

 

8

Zawodnik bez stroju sportowego podczas ceremonii dekoracji, otwarcia lub zamknięcia

160,00

0,25

40,00

 

 

9

Brak udziału klubu w ceremonii otwarcia lub zamknięcia

160,00

1,00

160,00

 

usprawiedliwia zgoda na zgłoszony wyjazd

10

Nieuzasadnione nie zgłoszenie się do ceremonii dekoracji

160,00

0,25

40,00

 

usprawiedliwia zgoda na zgłoszony wyjazd

 1. Informujemy, że w składzie Zarządu dokonano następującego szczegółowego podziału zadań:
  P. Skubis Jacek - koordynacja całości, sprawy szkoleniowo – sportowe,
  P. Ruta Sławomir - OZTO, sprawy członkowskie, zasięgu dyscypliny, współpracy z innymi organizacjami taekwondo,
  P. Płoski Dariusz - organizacja akcji szkoleniowych,
  P. Brodzik Grzegorz - sprawy sędziowskie,
  P. Kiciński Marcin - sprawy rejestru i egzaminów na stopnie,
  P. Luty Marek - sprawy zmiany barw klubowych, licencje, klasy sportowe,
  P. Sulma Mariusz - rankingi, nagrody, odznaczenia,

  Informujemy, że inne zmiany w regulaminach: sportowym, sędziowskim, powoływania KN, klas sportowych itd. zostaną podane po najbliższym posiedzeniu Zarządu. Wszystkich mających uwagi do w/w regulaminów prosimy o przesyłanie uwag do członków Zarządu odpowiedzialnych tematycznie za dany dział.

Biuro PZTO
W-wa 21.10.2008
 


źródło: Jacek Skubis, 2008-10-21 21:35
publikacja: Waldemar Grabowski, 2008-10-22 11:31:21

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski