Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

 Egzamin na stopnie mistrzowskie w taekwondo olimpijskim

  Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego informuje, że 7 czerwca w Warszawie organizuje egzamin na stopnie mistrzowskie (1-4 poom/dan) w taekwondo olimpijskim.

W godzinach przedpołudniowych odbędzie się część przewidziana dla dzieci i zawodników, natomiast dla sędziów, trenerów i pozostałych działaczy we wczesnych godzinach popołudniowych. Egzamin przeprowadzać będzie Związkowa Komisja Egzaminacyjna.

 

Wymogi egzaminacyjne dostępne są na stronie www.tkd.org.pl pod adresem http://www.tkd.org.pl/pztkd/zwiazek/egzaminy/wymagania_1_4_dan.pdf

Każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać: dobok, indywidulany sprzęt ochronny, liczbę desek określoną w wymaganiach.

 

Zgłoszenia do egzaminu proszę kierować do Marcina Kicińskiego email: kicinski@tkd.org.pl z podaniem następujących informacji:

1. Imię i nazwisko
2. Adres zamieszkania
3. Data urodzenia
4. Stopień i nr certyfikatu zarejetrowanego w PZTO
5. Telefon kontaktowy
6. Funkcja w PZTO (zawodnik, trener, sędzia, egzaminator, itd.)

 

Koszt egzaminu:
1 dan/poom 224 zł
2 dan/poom 288 zł
3 dan/poom 384 zł
4 dan/poom 480 zł

 

W przypadku osób, które nie zdały egzaminu, a mają już wpłaconą tzw. część dolarową opłaty wynoszą:
1 dan/poom 70 zł
2 dan/poom 90 zł
3 dan/poom 120 zł
4 dan/poom 150 zł

W egzaminie mogą uczestniczyć także osoby, które chcą zarejestrować stopień mistrzowski w PZTO.

Z uwagi na ustalanie dokładnego miejsca egzaminu (sali sportowej) dokładny rozkład czasowy egzaminu zostanie podany w możliwie najszybszym terminie.

Dotychczas swój udział potwierdziły następujące osoby:
Ćwikliński Bartosz
Podpłoński Kacper
Wojciechowska Agata
Baydak Rafał
Baydak Adrian
Chmielewski Bartłomiej
Gadomska Izabela

Marcin Kicinski
kicinski@tkd.org.pl
V-ce Prezes Zarzadu
Polskiego Zwiazku Taekwondo Olimpijskiego


źródło: Marcin Kiciński, 2008-05-26 12:46
publikacja: Waldemar Grabowski, 2008-05-26 17:47:27

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski