Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Zmiany w regulaminach PZTO

Biuro PZTO informuje, że uchwałą 209 z dn. 26.03.2008 wprowadzono następujące uściślenia do regulaminu sportowego i regulaminu licencji PZTO:

 1. w regulaminie licencji PZTO - § 10 otrzymuje brzmienie:

  pkt 1 O licencję zawodniczą PZTO ubiegają się zawodnicy, którzy ukończyli 11 r.ż. za pośrednictwem macierzystego klubu.

  pkt.2 Obcokrajowiec /zawodnik nie posiadający obywatelstwa polskiego/ może ubiegać się o licencję zawodniczą PZTO jeżeli ukończył 11 r.ż. za pośrednictwem macierzystego klubu. Licencja ta upoważnia zawodnika tylko do startu na terenie RP w zawodach międzynarodowych lub takich w których bezpośredni regulamin zawodów dopuszcza taką możliwość.
   

 2. w regulaminie sportowym PZTO § 16 Warunki uczestnictwa w zawodach - pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

  pkt. 10. W indywidualnych Mistrzostwach Polski (również w eliminacjach) oraz innych zawodach indywidualnych wszystkich grup wiekowych nie mają prawa startu zawodniczki i zawodnicy nie posiadający obywatelstwa polskiego. Zawodnicy nie posiadający obywatelstwa polskiego mogą na terenie RP startować tylko w zawodach międzynarodowych, lub takich w których bezpośredni regulamin zawodów dopuszcza taką możliwość.
   

 3. w regulaminie sportowym w § 26 nagrody, protesty, kary, komisja arbitrażowa - zmianie ulegają kary za nieprzestrzeganie przepisów
  Tabela 10. Wysokości kar za nieprzestrzeganie przepisów

L.p.

Specyfikacja przewinienia

opłata

1

Za spóźnione zgłoszenie zespołu do zawodów

1,5 x kwota bazowa

1 a

Za spóźnione zgłoszenie zawodnika do zawodów 

0,5 x kwoty bazowej

2

Za zgłoszenie niepełne lub nieprawidłowe dane

1 x kwota bazowa

2 a

Za nie zgłoszenie na wagę zawodnika oficjalnie zgłoszonego do startu

1/6 kwoty bazowej

3

Za spóźnienie zespołu na wagę

1 x kwota bazowa

4

Zmiana kategorii wagowej na inną niż w oficjalnym zgłoszeniu – od zawodnika

1/6 kwoty bazowej

5

Za nie zgłoszenie się do walki bez wycofującej decyzji lekarza

0,5 x kwota bazowa

6

Za udział w zawodach w pasie niezgodnym z posiadanym stopniem

0,5 x kwota bazowa

7

Wystąpienie sekundanta w stroju bądź obuwiu nie sportowym

0,5 x kwota bazowa

8

Za udział w ceremonii otwarcia, zamknięcia lub dekoracji zwycięzców w nieodpowiednim stroju

1/4 kwoty bazowej

9

Za nieuzasadnione nie zgłoszenie się klubu do ceremonii otwarcia lub zamknięcia 

1 x kwota bazowa

10

Za nieuzasadnione nie zgłoszenie się do ceremonii dekoracji 

1/4 kwoty bazowej

 

 

 

 

 

 

Zarząd PZTO
 


źródło: Jacek Skubis, 2008-04-01 05:45
publikacja: Waldemar Grabowski, 2008-04-02 01:20:14

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski