Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Część specjalistyczna kursu instruktorskiego

   Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego informuje, że w I półroczu 2008 roku zamierza zorganizować część specjalistyczną kursu instruktorskiego.
  Kurs w formie sesji weekendowych planowany jest w PWSI i P w Łomży. Orientacyjny koszt 900,- zł.
Dokładna data kursu zostanie podana w najbliższym czasie po zamknięciu listy zgłoszeń.

Prawo udziału w części specjalistycznej kursu mają osoby z:

a) ukończoną częścią ogólną kursu instruktorskiego,
b) tytułem instruktora w innej dyscyplinie sportu,
c) tytułem trenera w innej dyscyplinie sportu,
d) tytułem magistra wychowania fizycznego.

Uczestnicy muszą posiadać:
a) stopień - minimum 1 kup, zarejestrowany w PZTO
b) wykształcenie minimum średnie (kserokopia świadectwa szkoły średniej lub dyplomu uczelni, poświadczona za zgodność z oryginałem),
c) zaświadczenie lekarskie (po decyzji o rozpoczęciu kursu).

Każdy kandydat powinien wypełnić ankietę-zgłoszenie na kurs (wzór w zał.).

Ankietę i w/w dokumenty należy przesłać na adres:

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego
ul. Ku Wiśle 7
07 – 707 Warszawa

Termin zgłoszeń: 05 kwietnia 2008

U W A G A
Zarząd Związku informuje, że istnieje możliwość dopuszczenia do kursu pełnoletnich, doświadczonych kandydatów, nie będących już aktywnymi zawodnikami, posiadających zarejestrowany niższy stopień niż 1 kup, , którzy udokumentują rozpoczęcie działalności szkoleniowej po ukończeniu kursu.
 

Plik do pobrania: Ankieta - Zgłoszenie

Zarząd PZTO


źródło: Jacek Skubis 2008-03-19 21:19
publikacja: Waldemar Grabowski, 2008-03-20 04:27:57

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski