Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

UWAGA – bardzo ważne komunikaty biura - UWAGA.


1/Turniej pretendentów do reprezentacji narodowej docelowo na Mistrzostwa Europy Seniorów, Mistrzostwa Świata juniorów. Informujemy że w dniach 8 – 10 lutego 2008 roku odbędzie się turniej zawodników grupy seniorów/ek/ i juniorów/ek/ którego głównym celem jest wyłonienie reprezentacji która będzie brała udział w kontrolnych startach międzynarodowych a następnie wyłoni reprezentacje na w/w zawody Mistrzowskie. Komunikat szczegółowy zawodów zostanie podany w najbliższych dniach.


Warunkiem udziału w zawodach jest:

a/ seniorzy – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w roku 1990 i starsi posiadający stopień minimum 1 DAN /oficjalny rejestr PZTO/, posiadający licencję na 2008 rok, oraz ważne badania lekarskie.

b/ – juniorzy - zawodnicy i zawodniczki urodzeni w roku 1991 -1994, posiadający stopień minimum 1 KUP z prawem zdawania na 1 DAN /oficjalny rejestr PZTO/, posiadający licencję na 2008 rok, oraz ważne badania lekarskie.


Warunkiem zakwalifikowania zawodników do reprezentacji na kontrolne starty międzynarodowe jest:

a/ zdobycie 1 miejsca w zawodach przy wygraniu minimum 3 walk,

b/ złożenie podpisanej deklaracji do udziału w szkoleniu zaproponowanym przez PZTO.

c/ wyjątkowo w skład reprezentacji mogą zostać powołani decyzją działu szkolenia zawodnicy, którzy zajęli miejsca 2, lub z uzasadnionych powodów nie startowali w turnieju pretendentów, ale posiadają wymagany stopień, licencję i wyrazili zgodę na udział w szkoleniu PZTO.


Warunkiem zakwalifikowania do reprezentacji na ME seniorów lub MŚ juniorów /po spełnieniu w/w warunków/ jest zdobycie 1 – 3 miejsca w międzynarodowych zawodach kontrolnych. W przypadku braku pozycji medalowej w określonej kategorii wagowej kwalifikacji do reprezentacji dokonuje dział szkoleniowy PZTO.


Jednocześnie informujemy, że udział w tych zawodach /obok kryteriów wieku i studiów/ będzie również podstawą typowania reprezentacji na AMŚ.


Związek zastrzega sobie prawo doprecyzowania lub uściślenia powyższych zasad.


2/ Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu /zgodnie ze statutem PZTO/ walny zjazd delegatów Członków PZTO odbędzie się w sobotę 22 listopada 2008 roku.


3/ Uchwałą Zarządu przedłużony zostaje termin składania wniosków o wszystkie licencje PZTO do dnia 20 stycznia 2008 roku /apelujemy by ze względu na rozpoczynające się rozgrywki dotrzymać podanego terminu/. Jednocześnie przypominamy, że w roku 2008 wymianie ulegają wszystkie dotychczasowe dokumenty w tym względzie – obowiązują nowe zamieszczone na stronie internetowej Związku druki. Prosimy kluby, sędziów, egzaminatorów, trenerów o jak najszybsze przesłanie do biura: wniosku o licencję, zdjęcia i dokonanie opłaty. Dopuszcza się złożenie załączników do 10 lutego. Warunek późniejszego złożenia załączników nie dotyczy zawodników.


4/ Uchwałą Zarządu do prowadzenia kursów na sędziów kandydatów PZTO upoważnieni zostali następujący sędziowie:

Nowicki Dariusz,
Aleszczyk Katarzyna,
Błażejczyk Sławomir,
Brodzik Grzegorz,

Kiciński Marcin,

Piekarski Mirosław,
Wenecki Leszek.

W najbliższym czasie Związek przedstawi oficjalny program kursu oraz obowiązujące opłaty.


5/ Zarząd przyjął rezygnację z prac w ramach Zarządu Pana Roberta Sadurskiego. Panu Robertowi Sadurskiemu dziękujemy za dotychczasową pracę w Zarządzie i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.


6/ Informujemy, że uchwałą Zarządu odwołany został z funkcji Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Artur Chmielarz.

Biuro PZTOźródło: Jacek Skubis, 2008.01.09 7:27
publikacja: Waldemar Grabowski, 2008-01-09 09:35:07

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski