Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Komunikat licencyjny cd.

   W związku z zapytaniami Biuro PZ Taekwondo Olimpijskiego wyjaśnia, że od stycznia 2008 roku dotychczasowa dokumentacja dotycząca rejestracji klubów, zawodników, trenerów itp. zostaje zarchiwizowana. Przestają funkcjonować np. dotychczasowe karty sztywne. Od nowego roku podstawą działania w Taekwondo olimpijskim jest działanie oparte o wydaną przez PZ TO licencję. W związku z powyższym Biuro Związku prosi o przesłanie wszystkich niezbędnych wniosków i załączników w terminie do 31.12.2007 r. Niedotrzymanie terminu tak jak poprzednio będzie powodem stosowania kar regulaminowych.

Wyjaśniamy że:

  1. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem,
  2. W przypadku kserokopii badań lekarski z książeczki sportowo lekarskiej zawodnika /wniosek licencyjny dla zawodnika, który posiada licencję/ należy dokonać kopii strony z aktualnymi badaniami oraz strony ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, poświadczając całość za zgodność z oryginałem. Ostemplowanie wniosku licencyjnego przez lekarza sportowego jest równoznaczne z powyższym.
  3. Adresy email oraz zdjęcia elektroniczne są warunkiem niezbędnym do otrzymania licencji w każdym rodzaju działania na forum PZTO.
  4. Sędziowie i egzaminatorzy zobowiązani są przesłać do Biura Związku nie tylko zdjęcie wraz z wnioskiem licencyjnym, ale również zdjęcie elektroniczne w formacie jpg.
  5. W przypadku klubów, zawodników, trenerów zaktualizowanie bazy elektronicznej /obok przesłania papierowych wniosków/ jest również warunkiem uzyskania licencji,
  6. W przypadku zmiany barw klubowych prosimy o przesłanie wniosku licencyjnego i kontakt z biurem Związku,
  7. Licencje będą aktywowane po dokonaniu przewidywanych regulaminem opłat,

Biuro PZ Taekwondo
Olimpijskiego
 


źródło: Jacek Skubis, 2007-12-21 08:48
publikacja: Waldemar Grabowski, 2007-12-22 00:12:06

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski