Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Skrócone nazwy klubów

   Biuro PZTO podaje poniżej propozycję skróconych nazw klubów sportowych z prośbą o weryfikację i akceptację. Każdy klub, który zamierza zaproponować inną nazwę niż zaproponowana poniżej winien ten fakt zgłosić pisemnie do biura Związku do dnia 10.01.2008 r.
Nazwa nie powinna być dłuższa niż 12 znaków literowych. Prosimy pamiętać, że przyjęcie nowej nazwy wymaga dokonania odpowiednich zmian w dokumentach rejestrowych klubu. Brak zgłoszenia będzie równoznaczny z akceptacją przedstawionej propozycji.
Nazwa będzie wprowadzona do bazy danych i używana głównie przy dokumentacji zawodów.

Plik do pobrania:
kluby_skroty_nazw.pdf

Biuro PZ Taekwondo
Olimpijskiego


źródło: Jacek Skubis, 2007-12-21 22:03
publikacja: Waldemar Grabowski, 2007-12-22 00:29:55

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski