Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Uwaga trenerzy !!!

W związku ze zbliżającymi się Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzików i eliminacjami do OOM oraz MPJ i MMP przypominamy o najważniejszych elementach regulaminu sportowego i informujemy o rozwiązaniach organizacyjnych.

 1. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików rozegrać należy do końca  października 2007 roku. Do 31 października należy  przesłać komunikat do Federacji Sportu Młodzieżowego oraz biura PZTO gdzie komunikat zostanie zweryfikowany.

 2. Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików biorą udział zawodnicy
  w wieku 11 – 12 lat. Zarząd PZTO podjął decyzję o warunkach dopuszczenia młodzików do rywalizacji sportowej. Warunkiem udziału jest posiadanie przez zawodnika stopnia minimum 8 kup zarejestrowanego w PZTO, aktualnych badań lekarskich zgodnych z wymogami (zdolność do zawodów podstemplowana przez lekarza z uprawnieniami do orzecznictwa sportowego), pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) na udział w zawodach. Wszystkie powyższe dokumenty muszą zostać dostarczone do biura zawodów podczas rejestracji. Zawodnicy, którzy nie spełniają powyższych kryteriów nie mogą zostać dopuszczeni do rywalizacji.

 3. Zawody muszą być rozegrane zgodnie z regulaminem sportowym PZTO
  i regulaminami taekwondo olimpijskiego zatwierdzonymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 4. Zawodnicy podczas konkurencji mini kyorugi muszą posiadać pełny sprzęt ochronny włącznie z ochraniaczem zębów i śródstopia.

 5. Eliminacje do OOM oraz MPJ i MMP odbywają się w rocznikach roku 2008.

 6. Młodzicy w wieku lat 12, którzy zgodnie z regulaminem sportowym wezmą
  w listopadzie udział w eliminacjach do finałów OOM 2008 muszą posiadać licencję PZTO. Wyrobiona jeszcze w roku bieżącym licencja dla młodzika w wieku 12 lat będzie ważna do końca 2008 roku.

   Do rywalizacji Juniorów Młodszych już na eliminacjach w roku bieżącym zamiast dotychczasowych prób Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej zostaną wprowadzone testy sprawności ukierunkowanej w postaci testu dynamicznego – kopnięcia dosiężnego oraz testu zwinnościowego – liczby kopnięć w czasie. PZTO przygotuje urządzenia do pomiaru powyższych testów. Szczegóły techniczne testów sprawnościowych zostaną przygotowane i ogłoszone.

 


źródło: Karolina Wiącek, 2007-09-21 13:55
publikacja: Waldemar Grabowski, 2007-09-21 15:24:20

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski