Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Konkurs na trenera kadry narodowej - olimpijskiej kobiet Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego

PZ Taekwondo Olimpijskiego na mocy uchwały Zarządu nr 175 z dnia 23.07.2007 ogłasza konkurs na stanowisko trenera:
kadry narodowej – olimpijskiej kobiet

Cele:

 1. Powołanie reprezentacji kobiet PZTO.
 2. Przygotowanie reprezentacji  kobiet do rywalizacji międzynarodowej.
 3. Docelowo przygotowanie reprezentacji do zakwalifikowania się i udanego startu w Igrzyskach Londyn 2012.

Warunki:

 1. Zatrudnienie na pełnym etacie zgodnie z przepisami i stawkami Ministerstwa Sportu (forma zatrudnienia do uzgodnienia).
 2. Systemem premiowania za wyniki sportowe zgodnie z przepisami.
 3. Wyposażenie w sprzęt sportowy wg norm PZTO.

Wymagania:

 1. Uprawnienia trenerskie minimum II klasy.
 2. Znajomość obsługi komputera i programów MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Kandydaci proszeni są o przesłanie do dnia 15 września (decyduje data stempla pocztowego) do biura PZTO zgłoszenia z dopiskiem na kopercie „konkurs trenerski”.

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. CV kandydata.
 2. Wniosek z uzasadnieniem w którym należy określić:
  1. przebieg dotychczasowej pracy trenerskiej,
  2. dotychczasowe sukcesy trenerskie.
 3. Kserokopię dyplomu uprawnień trenera taekwondo.
 4. Ramową propozycję organizacji szkolenia grupy kobiet do roku 2012.

Uwaga:

 1. Po wstępnym rozpatrzeniu zgłoszeń na zgodność z powyższymi wymaganiami kandydaci zostaną zaproszeni na szczegółowe rozmowy do Polskiego Związku.
 2. Zarząd Zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn

Plik do ściągnięcia:
Konkurs

Zarząd
PZ Taekwondo Olimpijskiego


źródło: Marcin Kiciński, 2007-08-16 17:44
publikacja: Waldemar Grabowski, 2007-08-20 00:51:43

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski