Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Konkurs na trenerów kadr młodzieżowych Polskiego Związku Taekwondo

PZTkd na mocy uchwały Zarządu nr 136 z dnia 1.02.2007 unieważnia konkurs na stanowiska trenerskie ogłoszony 9.01.2007r. i ogłasza nowy konkurs na trenerów:
• kadry męskiej młodzieży i juniorów,
• kadry żeńskiej młodzieży i juniorek.
Cele:
 1. Przygotowanie reprezentacji młodzieżowej do sukcesów sportowych w rywalizacji międzynarodowej i sukcesów w reprezentacji seniorów.
 2. Perspektywiczne przygotowanie reprezentacji juniorskiej do dalszej kariery sportowej oraz pozytywnego startu w Mistrzostwach Europy 2007.

Warunki:

 1. W 2007r. przewidywane jest prowadzenie szkolenia centralnego w wymiarze około 150 dni /zgrupowania, zawody krajowe i międzynarodowe/.
 2. Trener zatrudniony będzie zgodnie z przepisami i stawkami Ministerstwa Sportu /etat, umowa zlecenie, działalność gospodarcza – do uzgodnienia/.
 3. Trenerowi przysługiwać będzie wyposażenie sprzętowe wg norm PZTkd.
 4. Trener objęty będzie systemem premiowania za wyniki sportowe zgodnie z przepisami.

Wymagania:

 1. Kandydat winien posiadać uprawnienia trenerskie minimum I I klasy.
 2. Winien posiadać znajomość obsługi komputera i programów office.
Kandydaci proszeni są o przesłanie do dnia 15 lutego 2007r. /decyduje data stempla pocztowego/ do biura PZTkd zgłoszenia z dopiskiem na kopercie „konkurs trenerski”.
 
Zgłoszenie winno zawierać:
 1. CV kandydata.
 2. Wniosek z uzasadnieniem w którym należy określić:
  1. grupę którą chciałby prowadzić kandydat
  2. przebieg dotychczasowej pracy trenerskiej
  3. dotychczasowe sukcesy trenerskie.
 3. Kserokopię dyplomu uprawnień trenera taekwondo.
 4. Propozycje ścisłego powiązania szkolenia centralnego, szkolenia w SMS, szkolenia wojewódzkiego i klubowego.
 5. Preferowaną formę zatrudnienia w Polskim Związku.

Uwaga:

 1. Po wstępnym rozpatrzeniu zgłoszeń na zgodność z powyższymi wymaganiami kandydaci zostaną zaproszeni na szczegółowe rozmowy do Polskiego Związku.
 2. Zarząd Zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn


źródło: Jacek Skubis, 2007-02-06 6:23
publikacja: Waldemar Grabowski, 2007-02-06 12:20:56

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski