Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Związku

Członkowie Zwyczajni
Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego

   Polski Związek Taekwondo informuje, że w sytuacji braku zgody Ministerstwa Sportu i PKOL na nazwę Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego Zarząd Związku uchwałą nr. 127 z dn 5 stycznia zgodnie z § 26 pkt. a statutu zwołuje w dniu 10 lutego 2007 roku

Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Związku
celem dokonania zmiany nazwy i związanych z tym poprawek w Statucie.

Walne Zebranie odbędzie się w Warszawie „Torwar” ul. Łazienkowska 6A
– w pierwszy terminie o godzinie 11.00,
– w drugim terminie o godzinie 11.30.

Pragniemy przypomnieć, że:


  1. - §23 pkt 1. Prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków mają członkowie zwyczajni nie posiadający zaległości w opłacie składek członkowskich, oraz posiadający licencję na udział w systemie współzawodnictwa sportowego polskiego taekwondo olimpijskiego.

  2. Uczestniczący w Walnym Zebraniu Członkowie reprezentowani są przez osoby posiadające pisemne upoważnienie, Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

  3. Listę uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków zgodnie z pkt. 1 i §14 pkt 2 ustala Zarząd Związku.
    - §26 pkt 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
    - §40 Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością ( 2 / 3 ) głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków.

 

Szanowni Koledzy i Koleżanki
Zarząd Związku apeluje do wszystkich Członków Zwyczajnych o udział. Przyjęcie nazwy umożliwiającej jednoznaczną identyfikację naszej dyscypliny w polskim sporcie jest dla Związku żywotną sprawą i dlatego konieczne są dalsze starania w tej kwestii.
Przepraszamy za dotychczasowe kłopoty i apelujemy o jeszcze jeden wysiłek.

Z pozdrowieniami
Jacek Skubis
Warszawa 8.01.2007 r Prezes PZ Taekwondo

Niezbędne materiały porządki, regulaminy Zebrań propozycje uchwał zostaną przesłana w najbliższym czasie po uzgodnieniach z Ministerstwem Sportu.
 


źródło: Jacek Skubis, 2007-01-08 21:35
publikacja: Waldemar Grabowski, 2007-01-09 12:27:48

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski