Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Licencje Polskiego Związku Taekwondo w roku 2007.

PZTkd informuje, że uruchomiony zostaje internetowy system rejestracji:

 • licencji klubów na udział w współzawodnictwie sportowym,
 • licencji zawodników
 • licencji trenerów
 • rejestr działaczy klubowych.

System będzie testowany i wdrażany dlatego prosimy o wyrozumiałość, uwagi i pomoc w jak najszybszym jego wdrożeniu. Uruchomienie systemu pozwoli na dalsze uruchomienie elektronicznego systemu zgłoszeń i prowadzenia zawodów ogólnopolskich.

Licencje klubowe na udział we współzawodnictwie w roku 2007.

Zgodnie z poprzednimi komunikatami licencja klubu na udział we współzawodnictwie w roku 2007 jest bezpłatna po opłaceniu składki członkowskiej /250,00 zł/ do 31.01.2007. Po tym terminie za każdy miesiąc zwłoki obowiązuje dodatkowa opłata 50,00 zł.

Obowiązująca procedura:

 1. Każdy klub członek zwyczajny PZTkd, który zamierza brać udział w współzawodnictwie sportowym w roku 2007 powinien wystąpić do Zarządu Związku z wnioskiem o przyznanie właściwej licencji. Wniosek powinien zawierać:
  • dokładną nazwę klubu
  • adres, i adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby
  • adres emailowy
  • potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej na rok 2007 /wg powyższego warunku/
  • potwierdzenie wykupienia nowej lub przedłużenia poprzedniej licencji trenerskiej
   UWAGI:
   1. Brak adresu email będzie powodem nie zarejestrowania klubu w systemie. Posiadanie tego adresu jest warunkiem koniecznym i niezbędnym.
   2. Brak licencjonowanego trenera wyklucza uzyskanie licencji klubowej na udział we współzawodnictwie
 2. Każdy klub po przesłaniu w/w dokumentów otrzyma zwrotnie INSTRUKCJĘ, LOGIN i HASŁO umożliwiające dostęp do bazy i danych co pozwoli wykonać dalsze działania rejestracji.

Licencje zawodników, trenerów, sędziów, egzaminatorów w roku 2007.

 1. W związku ze zmianą roczników w kategoriach młodzieżowych informuje się, że obowiązek składania licencji dotyczy zawodników począwszy od 13-go roku życia.

 2. Wnioski o licencje zawodnicze na rok 2007 zgodnie z regulaminem licencyjnym /jak w roku 2006/ muszą być złożone i opłacone do 31 01.2007 r.

 3. Wnioski o licencje trenerskie, sędziowskie, egzaminatorów na rok 2007 zgodnie z regulaminem licencyjnym /jak w roku 2006/ muszą być złożone i opłacone do 31 01.2007 r.
  Uwaga:
  W przypadku posiadania licencji w roku 2006 wystarczy tylko pisemny wniosek z podaniem aktualnego adresu pocztowego i emailowego oraz potwierdzenie wniesienia opłaty /dotyczy trenerów, sędziów, egzaminatorów/.

 4. Wysokość opłat:

  1. nowa licencja zawodnika trenera, sędziego, egzaminatora – 20,00 zł

  2. przedłużenie licencji z roku 2006 zawodnika, trenera, egzaminatora, sędziego – 10,00 zł (po 31.01.2007 - 20,00 zł)


źródło: Jacek Skubis, 2007-01-08 21:35
publikacja: Waldemar Grabowski, 2007-01-09 11:13:30

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski