Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Nowelizacja Regulamin nadawania stopni uczniowskich
i mistrzowskich Taekwondo Polskiego Związku Taekwondo (PZTkd)

   24 listopada b.r. na zebraniu Zarządu znowelizowano Regulamin nadawania stopni uczniowskich i mistrzowskich Taekwondo Polskiego Związku Taekwondo (PZTkd). Rozdział 6 - § 28 otrzymał brzmienie:
§ 28. Potwierdzenie stopnia może się odbyć tylko jeden raz. Dopuszczalne jest ono jedynie w terminie do 60 dni od daty przyjęcia stowarzyszenia w poczet członków zwyczajnych Związku.
Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Związku.

Marcin Kiciński
V-ce Prezes PZTkd WTF
 

  


źródło: Marcin Kiciński, 2006.11.28 00:15
publikacja: Waldemar Grabowski, 2006-11-28 11:17:34

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski