Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Warszawa, 27.11.2006 r.

Polski Związek Taekwondo WTF
ul. Ku Wiśle 7
00 – 707 Warszawa


ZP/TKD/06
 

O G Ł O S Z E N I E

    Dotyczy: zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Polskiego Związku Taekwondo 3 kompletów mat do taekwondo oraz osobistego sprzętu sportowego do uprawiania taekwondo.

   Polski Związek Taekwondo informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dla Polskiego Związku Taekwondo 3 mat oraz osobistego sprzętu sportowego do uprawiania taekwondo zostało unieważnione na podstawie Art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty.


źródło: Jacek Dziewicki 2006-11-27 20:18
publikacja: Waldemar Grabowski, 2006-11-27 23:35:46

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski