Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Uchwały i decyzje Zarządu
podjęte podczas zebrania dn 8.10.2006 w Warszawie

  Uchwała nr 114 /jednogłośnie/
   Zarząd potwierdza konieczność wykupienia wszystkich licencji: /klubowej na udział w współzawodnictwie, trenerskich, sędziowskich, egzaminatorów, zawodniczych/ na 2007 r. do dnia 31.12.2006 r. Zasady opłat na rok 2007 przedstawiają się następująco:

Licencja klubu na udział we współzawodnictwie - bezpłatna po opłaceniu składki członkowskiej do 31.12.2006. Po tym terminie za każdy miesiąc zwłoki dodatkowa opłata 50,00 zł.

Licencja trenerska, sędziowska, egzaminatora, zawodnicza - nowa 20,00 zł. Przedłużenie licencji dotychczasowej 10,00 zł. /opłata za przedłużenie licencji po 31.12.2006 w wysokości nowej 25,00 zł/.

Uchwała nr 115 /jednogłośnie/

Członkowie zwyczajni mogą ubiegać się o licencję na udział we współzawodnictwie sportowym w roku 2007 po spełnieniu następujących warunków:

 1. złożeniu wniosku,

 2. udokumentowanie opłaty składki członkowskiej /250,00 zł/ do 31.12.2006 r. lub po tym terminie wniesieniu składki i dodatkowej opłaty w wysokości 50,00 zł za każdy miesiąc zwłoki.

 3. udokumentowanie posiadania przez trenera prowadzącego szkolenie licencji PZTO,

 4. udokumentowanie posiadania licencjonowanych zawodników.

Okręgowe Związki Taekwondo Olimpijskiego
Wszystkie dotychczasowe OZ Tkd WTF, oraz nowoutworzone Związki Sportowe mogą ubiegać się o przyznanie im zgodnie ze statutem statusu Okręgowego Związku Taekwondo Olimpijskiego. W tym celu należy złożyć do biura Związku do dnia 30.11.2006 r. następujące dokumenty:
Dokumenty wymagane:

 1. aktualny wyciąg z KRS,

 2. protokół z ostatniego zebrania sprawozdawczo – wyborczego,

 3. skład Zarządu i komisji rewizyjnej

 4. osoby lub komisje odpowiedzialne za sprawy:
  - sędziowskie
  - szkoleniowe
  - dyscyplinarne

 5. wykaz członków zwyczajnych,

 6. dane kontaktowe: telefony, adresy emaile itd.

 7. aktualny nr konta bankowego.

Prawa Okręgowego Związku Taekwondo Olimpijskiego:

 • jest jedynym reprezentantem taekwondo olimpijskiego wobec władz sportowych i innych w terenie swojego działania,

 • jest jedynym organem uprawnionym do dysponowania przyznanymi środkami finansowymi przez władze sportowe i inne,

 • odpowiada za realizację szkolenia kadr wojewódzkich na terenie swojego działania, proponuje odpowiedzialnych za to szkolenie trenerów,

 • organizuje szkolenia trenerów, sędziów, egzaminatorów – nadaje uprawnienia zgodnie z przepisami,

 • organizuje zawody eliminacyjne w systemie współzawodnictwa PZTO,

 • powołuje komisję dyscyplinarną i rozstrzyga sprawy dyscyplinarne,

 • powołuje komisję sędziowską lub osobę odpowiedzialną za sprawy sędziowskie itp.


źródło: Marcin Kiciński, 2006-10-11 14:50
publikacja: Waldemar Grabowski, 2006-12-03 20:26:37

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski