Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku

Członkowie Zwyczajni
Polskiego Związku Taekwondo WTF

   Zarząd Polskiego Związku Taekwondo – WTF informuje, że zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o sporcie kwalifikowanym, oraz uchwałą Zjazdu sprawozdawczo wyborczego z dnia 15.01.2005, uchwałami Zarządu - dnia 30 września b.r. w Warszawie „Torwar” ul. Łazienkowska 6A, sala konferencyjna „C” /na drugim piętrze/ odbędzie się
Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku
celem dokonania zmian w Statucie Polskiego Związku Taekwondo WTF:
– pierwszy termin – godzina 11.00,
– drugi termin – godzina 11.30.

Pragniemy przypomnieć, że:
- zgodnie z § 27 w walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
1. z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych posiadających pisemne upoważnienie, według ordynacji wyborczej ustalonej przez Zarząd Związku i zatwierdzonej przez Walny Zjazd Delegatów.
- zgodnie z § 30 pkt. 2 …….Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
- zgodnie z § 49 uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów.

Szanowni Koledzy
Zarząd Związku apeluje do wszystkich Członków Zwyczajnych o udział.

   Niedopełnienie ustawowego obowiązku dostosowania statutu do obowiązujących przepisów prawnych może narazić Związek na konsekwencje ze strony Władz sportowych

Z pozdrowieniami
Jacek Skubis
Prezes
PZ Taekwondo WTF

Propozycja statutu zostanie przesłana w najbliższym czasie po uzgodnieniach z Ministerstwem Sportu.


źródło: Jacek Skubis, 2006.08.31 21:47
publikacja: Waldemar Grabowski, 2006-09-18 21:22:39

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski