Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Egzamin mistrzowski na stopień 1 dan/ 1 poom

 1. Miejsce: Warszawa, Torwar ul. Łazienkowska 6
 2. Data: 9 września 2006 r.
 3. Komisja egzaminacyjna zatwierdzona przez Kukkiown:
 • Mariusz Burdalski - Przewodniczący Komisji
 • Dariusz Ćwikliński - Członek
 • Dariusz Nowicki - Członek
 1. 4. Delegat Zarządu - Marcin Kiciński
 2. Program egzaminu:
  do 11.00 - przyjazd uczestników
  11.30 – 13.00 - seminarium szkoleniowe prowadzone przez Komisję Egzaminacyjną
  13.30 – 16.30 - egzamin
 3. Zgłoszenia:
  Osoby chętne do wzięcia udziału w egzaminie winny przesłać na adres kicinski@taekwondo.home.pl zgłoszenie zawierające:
  • imię i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • klub sportowy,
  • nr certyfikatu na stopień 1 kup zarejestrowany w Polskim Związku Taekwondo WTF.
  W terminie do 2 września osoby, które zgłosiły się winny wpłacić na konto Związku:
  86 1160 2202 0000 0000 27643189 kwotę 282 zł (60 zł część organizacyjna i 222 zł część związkowa). W przypadku osób, które nie zaliczyły pozytywnie wcześniejszych egzaminów, a wpłaciły na konto Związku kwotę związkową uiszczają jedynie kwotę 60 zł). Każda z osób przystępujących do egzaminu winna posiadać potwierdzenie wpłaty.
  Ponadto wszystkie osoby winny dostarczyć najpóźniej przed rozpoczęciem egzaminu 2 fotografie (jedna o rozmiarze 3x2 cm i 1,5x1 cm).
  Osoby od 14 roku życia winny posiadać 3 deski o wymiarach 30 x 30 x 2 cm
 4. Wymagania egzaminacyjne na stopień 1 dan/1 poom
  • Nazewnictwo i prezentacja podstawowych technik:
   • tradycyjnych: pozycje ciała, techniki ręczne (bloki i uderzenia), techniki uderzeń nogami oraz nazewnictwo występujące w poomse uczniowskich taeguk 1-7 oraz poomse obowiązkowym na 1 dan/poom – taeguk 8
   • sportowych: techniki nożne oraz poruszanie się w walce (tzw. krok w walce)
  • Poomse: - taeguk 1-7: wykonanie jednego lub dwóch poomse dowolnie wybranych przez komisję egzaminacyjną oraz obowiązkowo taeguk 8.
  • Kyorugi (walka sportowa, w ochraniaczach):
   • 1 runda 2 min bez liczenia punktów, bez pełnej siły z wykorzystaniem pełnego przeglądu technik walki w ataku i obronie,
   • 1 runda 2 min w pełnym kontakcie (obowiązuje od 14 roku życia, nie dotyczy członków KN oraz finalistów MP w danym roku lub poprzednim
   • Hanbon, Sam Bon kyorugi - egzaminowany wykonuje do 6-12 kombinacji dowolnie wybranych, np. w systemie technik ręcznych i nożnych oddzielnie lub w kombinacjach).
  • Kyokpa (rozbicia desek 30x30 cm) zdający prezentuje wybraną przez siebie jedną technikę ręczną, jedną nożną oraz jedną technikę wybraną przez komisję egzaminacyjną (obowiązuje od 14 roku życia).
  • Hosinsul (techniki samoobrony): egzaminowany prezentuje do 8 kombinacji technik obrony na różnorodne ataki.
  • Część teoretyczna - podstawowe wiadomości na temat:
   • taekwondo tradycyjnego (korzenie taekwondo, podstawowe informacje o rozwoju od sztuki walki do sportu)
   • taekwondo sportowego (jako sportu o zasięgu światowym i olimpijskim, znajomość podstawowych przepisów walki WTF: działania zabronione i akcje punktowane)
   • etykiety dojang (zachowanie się w trakcie treningu i zawodów sportowych)

Materiały szkoleniowe:

 1. Kim, Un-Yong, „Kuk-Kiwon Taekwondo Textbook” , Oh Sung Publ Comp. Seoul 1995
 2. WTF Standard Taekwondo Poomsae - oficjalny zestaw płyt DVD wydany przez WTF, Seoul 2003
 3. Lee Kyong Myong „ Taekwondo Kyorugi – trening walki sportowej, COS Warszawa 1998
 4. Lee Kyong Myong, Dariusz Nowicki „Taekwondo” Almapress, Warszawa 1989, 1992 1996

Członek Zarządu ds. stopni szkoleniowych
Polskiego Związku Taekwondo
Marcin Kiciński

Prezes Polskiego Związku Taekwondo
Jacek Skubis
 


źródło: Jacek Skubis, 2006-08-18 13:40
publikacja: Waldemar Grabowski, 2006-08-18 16:51:10

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski