Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Warszawa, 24 stycznia 2005 r.

Szanowni Państwo.
Szanowni trenerzy, działacze, zawodnicy.

    Rozpoczynając działalność na stanowisku Prezesa Polskiego Związku Taekwondo WTF chciałbym jeszcze raz podziękować Wam za okazane zaufanie i powierzenie mi tak odpowiedzialnej funkcji jaką jest kierowanie w najbliższej kadencji dyscypliną, której wartości przekazujecie swoim zawodnikom podczas wieloletniej pracy szkoleniowej i wychowawczej, dzięki której budujecie autorytet polskiego sportu i szerzycie ideę  olimpijską.

    Kierując dzisiaj do Was te słowa potwierdzam jeszcze raz deklaracje złożone na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZTkd WTF.  Najważniejszymi i najpilniejszymi zadaniami w obecnej kadencji będzie podniesienie jakości szkolenia, organizacji pracy związku i biura oraz przepływu informacji. Innym istotnym wyzwaniem staje się usystematyzowanie spraw egzaminacyjnych i sędziowskich, zacieśnienie współpracy z Okręgowymi Związkami Sportowymi, poprawa wizerunku dyscypliny w środowisku sportowym i samorządowym oraz w mediach.

    Liczę na Waszą pomoc w realizacji założeń i wierzę, że wspólnie uda nam się osiągnąć tak upragnione i oczekiwane przez Nas wszystkich sukcesy sportowe i organizacyjne.

Z poważaniem
Prezes
Polskiego Związku Taekwondo WTF
Mgr Jacek Skubis


źródło: Marcin Kiciński
publikacja: Waldemar Grabowski, 2005-01-30 01:21:41

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski